Bu şifa ilk kez 1983 yılında Dünya’ya tanıtılmıştır. Magnified Healing®, Quan Yin’in güçlü enerjileriyle bir bağ oluşturmaktadır. Pek çok kültür ve ülkede tanınan bu eski şifacı sayesinde yeni bir kapı aralanmaktadır. Çin’de çok iyi tanınan Quan Yin, bu konunun Çin’de çok iyi bilinmemesine rağmen, Yükselmiş Bir Varlıktır. İçinde bulundukları yoğunluğa rağmen, çok eski zamanlarda, mükemmel ve dokunulabilir bedeni ile insanlarının arasından geçtiği zamanlar, halen Çinli’ler tarafından hatırlanmaktadır. Çinli’ler arasındaki dürüstlükten ve bütünlükten sorumludur. Quan Yin adı (Veya Kuan Shih Yin) Dünyanın-Haykırmalarını-Duyan-Kişi anlamına gelmektedir. Quan Yin aynı zamanda Tibet’te ve Asya’nın diğer bölümlerinde Tara adı ile bilinmektedir.

Quan Yin Merhamet, Şefkat ve Affediciliğin Tanrıçası olarak bilinmektedir. Gerçekte O, sadece bir Tanrıça değil, aynı zamanda bir Bodhisattva’dır (aydınlatılmış olan). Onun belirgin İlahi Özelliği merhamettir. Merhamet ve Şefkat Alevleri’ni yönetir. “Merhamet, sevginin kazandırdığı erdemlerden en üstünüdür”. Onun insanlığa olan hizmeti Merhamet ve Şifa’dır; Doğacak çocuklara da büyük hizmet vermektedir. Quan Yin kadınların ve doğumun Hamisi’dir. İhtilafların oluşması durumunda kişi ondan yardım isteyebilir.

Mantrası “OM MANI PADME HUM”dür. Basit bir sözcük grubu veya cümle olarak tercüme edilemese de; “Fark edin! Mücevher lotüstedir!” anlamına gelmektedir. Onun çiçeği ve elektronlarının dizilişinden meydana gelen şekil 5 Taç Yapraklı Lotüs’dür. Lotüs Dünya’ya getirilen ilk çiçektir ve ” ÖZ Varlık” ifadesinin ilahi şeklidir.

Magnified Healing® kalbinizden, tüm Ruhsal Merkezler aracılığı ile Kaynağa, EVRENİN EN YÜCESİ OLAN TANRI’YA, Dünya’nın Merkezindeki Elmas’a kadar sürekli bir Enerji akışı kurmaktadır. Bu bağlantı spiral şeklindedir. Quan Yin bu şifa tekniğinin kaynağının kendisi olmadığını, bunun Tanrı’dan bir hediye olduğunu söylemektedir. Bizim yaptığımız EVRENİN EN YÜCESİ OLAN TANRI’NIN Yükseltilmiş Şifasıdır. Bu yüzyılda meydana gelen ruhsal devrim ile çok sayıda şifa tekniği de ortaya çıktı. Bu hareketler, hayatın ve böylece sağlığın doğru holistik bakış açılarını kucaklarken, ihtiyaç duyanlar, ışıkla çalışanlar ve her türlü hastalık şifacısı için heyecan dolu bir genişleme sürecidir. Siz okuyucular, yeni bir şifa tekniği olan Magnified Healing® ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye başlamadan önce, Magnified Healing®’i bir yerlere yerleştirebilmeniz için önce şifa türlerinin tarihçesini birlikte gözden geçirelim:

İhtiyaç duyanlar, her zaman için susuzluklarını gidermek için sayısız seçeneklerle karşılaşmışlardır. İnsanlık, tarihi boyunca denge ve anlam arayışı içinde olmuştur ve örgütlenmiş dinler, alopatik ve homopatik tıp bilimleri de bu arayışın birer parçası olmuşlardır

Magnified Healing®, şimdi tüm şekillerin birleşmesi ile gelmektedir. İhtiyaç içinde olan kişi nefes alışından sesine, hareketine kadar aktif ve bilinçli bir şekilde bu sürecin içerisindedir.

Bizleri EVRENİN EN YÜCESİ OLAN TANRI ile birleştiren; Tanrısal Sevginin Üç Katlı Alevi’ni, Tanrısal Bilgeliği ve Tanrısal Gücü aktive edip büyüten, Karma’mızı temizlememize imkan veren, tüm DNA ipliklerimizi aktive eden, varlığımızı Saf Işığa dönüştüren ve Yükselişimizi sağlayan bir şifa tekniğidir.

MAGNIFIED HEALING® EĞİTİMİ’NİN İÇERDİKLERİ:

GÜÇLENMEK İÇİN MEDİTASYON

HAZIRLIK

Ruhsal Merkezlerin Hizalanması ve Işık Kanalının Temizlenmesi

Ellerdeki Enerjinin Güçlendirilmesi

TALİMATLAR

Başkalarını ve Kendini şifalandırmak:

Sinir Sisteminin Hassaslaştırılması, Uyarılması, Elektriklendirilmesi ve Birleştirilmesi

Vücudun Taranması/Şifalandırılması ve Omurgadaki Kalsiyumun Canlandırılması ve Çakraların Dengelenmesi

Karma Şifası, Üç Katlı Alev’in Büyümesi ve Işık Beden’in Oluşturulması

Yükseliş için Hazırlık

Uzaktan Şifa (Kişisel ve Grup) ve Nakiller

Dünya’nın Şifalandırılması

Magnified Healing® bir Yükseliş Uyumlaması’dır, çünkü odak noktası kalp, koşulsuz sevgi, kendi Işık Bedeninizi inşa etme ve başkalarına hizmettir. Kalbinizdeki kutsal kıvılcımın, yani ÖZ varlığınızdan akan hayat özünün varlığını, insanın yaşamasını, nefes almasını ve düşünmesini sağlayan nimeti idrak edersiniz.

Magnified Healing®, yukarıya dönüş sürecini başlatacak, temizlenmeyi, arınmayı, değişimi ve tüm benliğin Yükselişi’ni sağlayacak kutsal bir yöntem olarak insanlığa sunulmuştur.

Üç Katlı Alev’le çalışmaya ve onu güçlendirmeye devam edeceksiniz. Ta ki, Kutsal Sevgi, Kutsal Bilgelik ve Kutsal Güç artarak yoğunlaşana ve vücutlarınızdaki tüm hücrelere, moleküllere ve elektronlara nüfus ederek tüm benliğinizi Saf Işığa ve sizin Yükselen Işık Bedeninize dönüştürmesine kadar.

Magnified Healing® sizi, diğerlerini ve Dünya’yı saf Sevgi, Işık ve Özgürlük titreşimlerine hazırlayacak ve size eşlik edecek çok değerli bir araçtır.

Şimdi artık saf ve koşulsuz SEVGİYİ her şeyin üzerinde tutmanın, kendi seçimlerimiz için sorumluluk almanın ve saf Işık Varlıkları olmanın zamanıdır.

Magnified Healing®, Dünya’nın şifalanmasına ve dönüşmesine yardımcı olacak ve insanlığın bilincini barışa ve kardeşliğe yöneltecektir.

ÖNEMLİ NOT: Magnified Healing® eğitimlerinin, uzaktan yazışma, telefon, e-mail, internet web siteleri, e-Bay vb. üzerinden verilmesi yasaktır. Bu çalışmalar ve eğitimler sadece tüm öğretileri birleştiren, tüm hareketleri gösteren ve her öğrencisinin uyumlamasını gerçekleştiren sertifikalı Master Öğretmenler tarafından yüz yüze verilebilir.